Staklene ograde

Staklene ograde, danas su gotovo neizostavni deo savremenog objekta. Njihova primena počela je u eksterijeru, ali danas se vrlo često koristi i u enterijeru. U posljednje vreme se zbog vizaulnog efekta “čistoće” prostora sve više izrađuju samostojeće staklene ograde koje se fiksiraju u podnu konstrukciju.

Minimalnu sigurnost pruža laminirano staklo, dva stakla sa lepljenom folijom u sredini, pri oštećenju staklo se ne može raspasti, a sve češća je upotreba kaljenog stakla, minimalne debljine 16mm, a maksimalne 20mm.

Prva i osnovna stvar kod staklene ograde jeste sigurnost korisnika. Staklo bi trebalo da je kaljeno, laminirano, mašinski obrađeno sa oborenim i brušenim ivicama. Dva slepljena stakla u jednu celinu obezbeđuje sigurnost u slučaju loma.

Debljina stakla prilagođava se nameni i načinu ugradnje. Faktori koji određuju debljinu stakla su: gabarit stakla, dubina uklještenja, tip objekta kao i da li ograda poseduje rukohvat kao konstruktivni element ili ne.

U većini slučajeva koristi se kaljeno laminirano staklo. Na mestu gde se dva stakla sučeljavaju, preporuka je da razmak između dva stakla treba da bude jednak debljini stakla. Tako definisan razmak između dva susedna stakla obezbeđuje sigurnu montažu kao i neometan pristup bilo kom staklu ukoliko je potrebna sanacija.

Interesantan detalj čine štelujući tačkasti nosači stakla koji nose kaljeno-laminirano staklo od 12 do 20mm.