Peskiranje

Peskiranje stakla ima široku primenu u enterijeru i eksterijeru. Peskirana stakla su neprozirna , gubitak svetlosti u odnosu na providna stakla je samo 7%.Peskiranje stakala može biti kompletno, kao i po željenom motivu. Peskarenje je proces kojim se staklo obrađuje površinski, nanošenjem aluminijum oksida ili kvarcnog peska pod kontrolisanim uslovima.