Peskiranje

Peskiranje stakla ima široku primenu u enterijeru i eksterijeru. Peskirana stakla su neprozirna, gubitak svetlosti u odnosu na providna stakla je samo 7%. Peskiranje stakala može biti kompletno, kao i po željenom motivu. Peskarenje je proces kojim se staklo obrađuje površinski, nanošenjem aluminijum oksida ili kvarcnog peska pod kontrolisanim uslovima.