SAVIJANJE

Savijanje stakla je zapravo termički proces oblikovanja stakla u prostorne oblike. Stakla mogu da se savijaju u jednoj ili dve ose, u radijusima ili kao slobodna pravoizvodna površina. Koja varijanta savijanja stakla će se koristiti, zavisi pre svega od vaših potreba.

Moguće je saviti sve vrste stakla, debljine od 4 – 15mm, do maksimalnih dimenzija 200 x 350 x 70 centimetara.

Ovakvim staklima se mogu postići različiti oblici putem sečenja, a pored toga, savijena stakla se mogu farbati i bušiti. Upotrebljavaju se u okviru termoizolacionih paketa, u okviru pancirnih i neprobojnih stakala kao i lamiliranih antivandal stakala.

Savijena stakla pronalazimo kao jednostruka i višeslojna. Mogu posedovati fazetu ili bilo koji drugi vid obrade i dorade. Savijena termoizolaciona stakla imaju iste karakteristike kao i ravna stakla.